ontdek hoe eenvoudig ons proces eigenlijk is

Je eigen woongenot creëren doe je samen met ons. Wij begeleiden je bij iedere stap die we gaan zetten. We willen je graag laten zien hoe eenvoudig een eigen huis bouwen eigenlijk is.

 • Geïnteresseerden melden zich

  We peilen de behoeften van de initiatiefnemers.
 • Locatie

  Scannen en in kaart brengen van mogelijke locaties.
 • Partners

  We gebruiken ons uitgebreide netwerk om het project een vliegende start te kunnen geven.
 • Ambassadeurs

  We peilen de behoeften en starten met het creëren van draagvlak voor het project.
 • Vereniging

  We koppelen de initiatiefnemers door het oprichten van een vereniging.
Initiatief
 • Kaders

  Samen met de gemeente bepalen we aan welke kaders het project dient te voldoen.
 • Scenario’s

  Het vaststellen van de brandbreedtes van het project door het opzetten van diversen scenario’s.
 • Haalbaarheid

  We voeren een eerste doorrekening uit en geven garantie op de maximale stichtingskosten.
 • Na het doorlopen van de initiatief en de scenario fase wordt een project wel of niet ‘’Iedereen kan bouwen-proof’’ verklaard

Scenario's
 • Werving

  Werving en selectie van (de overige) kandidaten en het in kaart brengen van de(financiële) mogelijkheden en wensen van kandidaten.
 • Bewaken behoeften

  Gedurende het project toetsen we de (veranderende) behoeften van de markt en spelen we hier waar nodig op in.
 • Projectstructuur

  We richten de financierings-en contractstructuur in en zetten de project organisatie op.
 • Koppeling groep

  De individuele kandidaten sluiten een intentieovereenkomst voor deelname metde vereniging en overleggen een financiële verklaring.
Formatie
 • Indelen individuele woning

  Op basis van de wensen van de deelnemers worden plattegronden gemaakt van hoe de woning ingedeeld gaat worden. Ook wordt een raming gemaakt van de kosten.
 • Opstellen verkavelingsplan

  Op basis van de geïnventariseerde wensen wordt een verkavelingsplan gemaakt.
 • Het bepalen van het uiterlijk van de woningen

  Er worden gezamenlijk uitgangspunten opgesteld die als basis dienen voor hetontwerp van de buitenkant van de woningen.
 • Toetsen op haalbaarheid

  De opgestelde plannen worden getoetst op (financiële en bestemmingsplantechnische) haalbaarheid.
Ontwerpen
 • Bevestiging verdere deelname

  Iedereen bepaalt zelf of hij op basis van de gemaakte plannen definitief meedoet. Dit wordt vastgelegd in een deelnemersovereenkomst.
 • Zorgen dat je mag bouwen

  De plannen worden uitgewerkt en er wordt een bouwvergunning aangevraagd.
 • De aanbesteding en aannemersselectie

  Met het gehele collectief bepalen we hoe en met wie we gaan bouwen.Op dit moment wordt ook bepaald wie wat zelf wil doen in de afbouw.
 • Continuïteit garantie van de aannemer

  We stellen uitvoeringscontracten op en regelen garantiecertificaten van de geselecteerde aannemer.
 • Sluiten koop-/aannemingovereenkomst

  De grond wordt (individueel) bij de gemeente aangekocht en de aannemingsovereenkomst wordt (individueel) met de aannemer gesloten.
 • Verzorging hypotheek

  Iedereen moet nu zijn financiering in orde maken. Uiteraard kunnen we hierin ondersteunen.
 • Puntjes op de i

  De wensen met betrekking tot de afwerking worden afgestemd met de aannemer.
 • Passeren aktes

  De koop-aanneemovereenkomst en hypotheekakte worden gepasseerd bij de notaris,nadat de onherroepelijke bouwvergunning is ontvangen.
Uitwerken
 • Begin van de bouw

  De uitvoering van de werkzaamheden gaat van start.
 • Oplevering

  De werkzaamheden zijn klaar en de woning wordt opgeleverd.
 • Nazorg en garanties

  Er wordt nagelopen of alles naar tevredenheid is afgewerkt. Tevens krijgt iedereen zijn garantie en revisiestukken.
 • Afsluiting

  Het project wordt afgesloten door middel van een buurtbarbecue. Indien gewenst wordt de vereniging opgeheven.
Bouwen